Wat is dyscalculie?

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie banner

Wat is dyscalculie?

Iemand met dyscalculie heeft problemen met sommige aspecten van rekenen en wiskunde. Er kunnen problemen zijn met het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Of er kunnen problemen zijn bij de rekensymbolen (zoals + en =). Iemand met dyscalculie heeft ook vaak moeite met:

– verschil tussen links en rechts onthouden;
– aanwijzingen opvolgen (bijv. kaartlezen of een reeks instructies);
– klok kijken;
– op tijd komen;
– muziekschrift;
– dingen in de juiste volgorde onthouden.

Ook dyscalculie is goed te hanteren dankzij de gereedschappen die de Davis-methode biedt. Ik reik kinderen en volwassenen graag die gereedschappen aan.