Wat is dyslexie?

Wat is dyslexie?

Dyslexie banner1

Wat is dyslexie?

Dyslexie wordt ook wel woordblindheid genoemd, maar het is meer dan dat. Vanwege de vele variaties en kenmerken geven deskundigen allerlei definities. De meest herkenbare verschijnselen zijn: problemen met lezen, schrijven, spellen en het hanteren van abstracte begrippen. Andere kenmerken kunnen zijn: moeite met rekenen, tijd- en plaatsverwarring en wanordelijkheid.

Klik hier om een uitgebreide lijst van dyslectische kenmerken te bekijken.

Woorddenkers en beelddenkers

De meeste mensen zijn woorddenkers: zij hebben een duidelijk beeld bij woorden en kunnen op die manier informatie verwerken. Beelddenkers hebben bij sommige woorden echter geen duidelijk beeld. Daardoor raken zij in de war. Een kenmerk hiervan kan zijn dat letters dansen op het papier of dat ze niet meer goed horen wat er gezegd wordt. Hierdoor worden ze onzeker en raken ze nog meer verward. Dit noemt men desoriëntatie. Ron Davis ontdekte dat dyslexie meestal te maken heeft met beelddenken en desoriëntatie.

Dyslexie is een gave

Het is de kunst om tijdens het beelddenken georiënteerd te zijn. Op die manier werkt beelddenken juist in je voordeel. Ron Davis noemt dyslexie niet voor niets een gave. Door beelden te maken van symbolen en abstracte begrippen, kun je de juiste betekenis van deze informatie begrijpen.

Ik help jou of jouw kind graag bij het ontdekken van die gave!